บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๙๗

วันที่ 12 ธค. พ.ศ.2560

เราจะไม่มีวันรู้จัก

ความสุขที่เกิดจากการให้

นอกจากเราต้องเป็นผู้ให้


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079110066095988 Mins