บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕๓

วันที่ 05 กพ. พ.ศ.2561

ถ้าไม่รู้หลักสูตรของชีวิต

ก่อนเดินทางไปสู่ปรโลก

ถ้าไม่รู้...ก็ทำไม่เป็น

ถ้าทำไม่เป็น...ก็อันตราย


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

 Total Execution Time: 0.003979500134786 Mins