บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕๔

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2561

สูตรของชีวิตในวัฎฎะ

เขาตัดสินกันที่

ความใสกับความหมองของใจ

ถ้าใจใส...ก็ไปดี

ใจหมอง...ก็ไปไม่ดี


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0008229653040568 Mins