บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕๕

วันที่ 08 กพ. พ.ศ.2561

"ใจหมอง"

เพราะนึกถึงสิ่งที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาด

ที่เราทำไม่ดีในอดีตมาฉายให้เห็น


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

Total Execution Time: 0.0021583318710327 Mins