บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๓

วันที่ 04 ตค. พ.ศ.2560

 

"บุญ" ปิดประตูอบาย...เปิดประตูสวรรค์

"บาป" ปิดประตูสวรรค์...เปิดประตูอบาย

 

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010274012883504 Mins