บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๙๐

วันที่ 07 ธค. พ.ศ.2560

ช่วงไหนที่กระเเสจิตของมนุษย์

ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี

ทุกคนหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

ช่วงนั้นบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุข

เศรษฐกิจจะเฟื่องฟู

ดิน อากาศ ฟ้าก็ถูกต้องตามฤดูกาล

ทุกคนจะมีความสุขกายสบายใจกันถ้วนหน้า


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015161999066671 Mins