บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง๖๒

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2560

บุญที่เราได้กระทำไว้

จะไปตัดรอนวิบากกรรม วิบากมาร

วิบากกรรมเหล่านั้นก็จะเบาบางเจือจางหายไป

ที่หนักก็เป็นเบา ที่เบาก็หาย


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010706186294556 Mins