บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๑๓

วันที่ 27 ธค. พ.ศ.2560

ในยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วย

ให้ใจอยู่ในบุญ

ใจอยู่กับตัวเอง


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011579314867655 Mins