บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๑๔

วันที่ 28 ธค. พ.ศ.2560

เมื่อยามเจ็บป่วย ให้ใจอยู่ในบุญ

ต้องทำใจให้เบิกบาน

ให้อยู่เหนือความทุกข์ ความวิตกกังวล


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0048175493876139 Mins