บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕๘

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2561

ทำใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ

เพราะไม่วันใดก็วันหนึ่ง

เราต้องไปสู่ปรโลก

วันนั้นเราจะต้องไปด้วยใจที่สว่างสุกใส

ไม่มีมลทินเลย


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098746617635091 Mins