บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕๙

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2561

ถ้าใจผ่องใส ไม่เศร้าหมอง

ก็เป็นรหัสผ่านไปสู่...โลกสวรรค์

ถ้าใจเศร้าหมองไม่ผ่องใส

ก็เป็นรหัสผ่านไปสู่...อบาย


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.02196323076884 Mins