บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๘๔

วันที่ 10 มีค. พ.ศ.2561

นรก สวรรค์มีจริง

พิสูจน์ได้ด้วยพุทธวิธี

อย่าเพิ่งไปสรุุปว่า พิสูจน์ไม่ได้

เมื่อเรายังไม่ได้พิสูจน์

ถ้าได้พิสูจน์...ก็พิสูจน์ได้


 

๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030211202303569 Mins