บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๗๐

วันที่ 17 พย. พ.ศ.2560

การที่ภาพรวมเศรษฐกิจ

ของประเทศตกต่ำ

เเปลว่า กระเเสบุญในตัว

ของคนในประเทศหย่อน


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010297179222107 Mins