บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๖๔

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2560

เมื่อเราหยุดพักสร้างบุญ

บุญก็พักด้วย

บาปก็จะได้ช่องเสียบเข้ามาทันที

จะฉุดดึงเราไปทำบาปอกุศลต่อ

อีกมากมาย

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010103503863017 Mins