บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๑

วันที่ 15 ธค. พ.ศ.2560

ปัจจัย ๔ ที่เรานำมา

ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา

จะไปเป็นสมบัติใหญ่

ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021495850880941 Mins