บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๒

วันที่ 16 ธค. พ.ศ.2560

ยากจนเพราะตระหนี่

รวยเพราะให้

หวง...คือ...ไล่

ให้...คือ...เรียก


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011407335599264 Mins