บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๖๕

วันที่ 14 พย. พ.ศ.2560

บุญช่วยอยู่ตลอดเวลา

ชิงช่วงเเละช่วงชิงต่อสู้กันอยู่

ระหว่างธรรมะกับอธรรม

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010800997416178 Mins