บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๓๒

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2561

เราเเก่กันไปทุกวัน

ร่างกายเสื่่่อมไปทุกวัน

เราพร้อมที่จะต้องตายเสมอ

เเต่เตรียมพร้อม

สำหรับความตายเเล้วหรือยัง


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 Total Execution Time: 0.0068386991818746 Mins