บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2560

อยากจะมีบุญมาก ก็ทำบุญมาก

อยากมีบุญปานกลาง ก็ทำบุญปานกลาง

อยากมีบุญน้อย ก็ทำบุญน้อย

ไม่อยากมีบุญ ก็ไม่ต้องทำ

อยากจะไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน

เขาก็มีวิธีเหมือนกัน

เเล้วเเต่เราจะเลือกเอาเเบบไหน...ได้ทั้งนั้น

เพราะเราคือ Designer of the life

 

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010372201601664 Mins