บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๒๔

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2560

 

ยิ่งเราปลื้มปีติใจมากเท่าใด

บุญยิ่งทับทวีมากเท่านั้น

ยิ่งบุญทับทวีมากเท่าใด

ความสุขเเละความสำเร็จในชีวิต

ก็ยิ่งมาถึงเราได้เร็วมากเท่านั้น

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.055870481332143 Mins