บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕๒

วันที่ 03 กพ. พ.ศ.2561

หมั่นสั่งสมบุญบารมี

ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้ยิ่งๆขึ้นไป

วันสุดท้ายของชีวิตใจจะได้ใสๆ

เดินทางไกลไปสู่ปรโลก

ได้อย่างปลอดภัยเเละมีชัยชนะ


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0065263509750366 Mins