บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๑๗

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2561

เมื่อเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาล

อย่าเอาใจไปอยู่กับครอบครัว

อย่าไปคิดเรื่องธุรกิจการงาน

ทำใจให้สงบนิ่งๆ นึกถึงบุญอย่างเดียว

ตอนนั้นเราต้องอาศัยบุญเป็นหลัก


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00089813470840454 Mins