บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๑๙

วันที่ 04 มค. พ.ศ.2561

เวลาจะเข้าไปโรงพยาบาล

เพื่อตรวจสุขภาพ

ทำใจของเราให้เป็นปกติ อย่าวิตกกังวล

ระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมา

เเล้วอธิษฐานจิต ให้เจอหมอดี ยาดี

ภาวนา "สัมมาอะระหัง"ในใจไปเรื่อยๆ


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0057857155799866 Mins