บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๘๖

วันที่ 02 ธค. พ.ศ.2560

ทำบุญง่ายมาก...ก็ได้ง่ายมาก

ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ใดๆของโลก

ไม่ว่ายุคที่เรามาเกิด

โลกจะเป็นอย่างไร

สิ่งเเวดล้อมจะเป็นอย่างไร

สมบัติอัศจรรย์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเรา

อย่างง่ายๆ


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010942351818085 Mins