บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๘๗

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2560

ต้องมี...การให้

เพื่อเอาชนะความตระหนี่ในตัวของเรา

อีกทั้งจะเป็นบ่อเกิดเเห่งโภคทรัพย์สมบัติ

ซึ่งจะทำให้เราเป็นอิสระทางการเงิน

หมดปัญหา เเละเเรงกดดันของชีวิต

ชีวิตจะได้ไม่ลำเค็ญ

เเละเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมี

ต่อไปในอนาคต

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015342164039612 Mins