บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๕๗

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2561

เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่นาน

เเต่ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนาน


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010869026184082 Mins