บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๔๗

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2561

การเดินทางครั้งสุดท้าย

เมื่อเราใกล้จะตาย

ช่วงนั้น...อย่าเอาใจไปเกาะกับอะไร

หยุดไปในกลางตัวนิ่งๆ อย่างเดียว


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0034876346588135 Mins