บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๘๐

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2560

บุญไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย

อยากจะได้ ต้องทำเอง

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.032292584578196 Mins