บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๐๘

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2560

ยิ่งให้...ยิ่งเยอะ

ยิ่งให้....ยิ่งได้

ยิ่งให้...ยิ่งไม่มีหมด

ยิ่งไม่ให้...ยิ่งอด


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083235104878743 Mins