บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๔๒

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2561

ความตายไม่มีนิมิตหมาย

เราต้องพร้อมเสมอที่จะไปสู่ปรโลก


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010429660479228 Mins