บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๔๑

วันที่ 26 มค. พ.ศ.2561

ใครๆก็ไม่อาจไปสู้รบปรบมือ

กับพญามัจจุราชได้


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0041007161140442 Mins