บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๔๓

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2561

เมื่อวันเวลาที่เหลืออยู่มีจำกัด

ความตายไม่มีนิมิตหมาย

ย่อมเป็นเครื่องเตือนใจเราว่า

เราจะประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ได้


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011055827140808 Mins