บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๔๔

วันที่ 27 มค. พ.ศ.2561

เราทุกคนต่างมีเวลาเเห่งชีวิตเท่ากัน

การที่จะมีชีวิตอีกยาวนานเเค่ไหน

ไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครเกิดก่อน เกิดหลัง

เพราะคนเกิดทีหลังตายก่อนก็มี

เราทุกคนมีชีวิตอยู่เพียงเเค่ช่วงขณะ

ลมหายใจเข้าออกเท่านั้น

ดังนั้น ดีที่สุดเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ก่อนที่มรณภัยจะมาถึง


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00075653394063314 Mins