บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๖๙

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2560

ถ้าคนทำบาปเยอะๆ ในยุคศีลธรรมเสื่อม

พญามารก็จะเอาบาปของทุกคนมารวมกัน

ส่งกลับมา...ทำให้กัปวินาศได้


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00099010070164998 Mins