บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง๕๐

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2560

อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด

เเล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการ

ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
อย่างเต็มที่ไปจนตลอดชีวิต

ปฎิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

เเละอธิษฐานจิต...ไปดุสิตบุรี

วงบุญพิเศษทุกๆวัน อย่าให้ขาดเลย

ก็จะพ้นจากอบายได้

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 Total Execution Time: 0.0012906312942505 Mins