บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๔๐

วันที่ 24 ตค. พ.ศ.2560

บุญต้องทำบ่อยๆ

ต้องทำให้ได้ตลอดเวลา

เพราะเราใช้บุญเก่าตลอดเวลาเช่นกัน

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010719815889994 Mins