บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๖๙

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2561

สิ่งที่จำเป็น

สำหรับชีวิตหลังความตาย

คือ บุญกุศล

 

 


 

๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗