บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2560

 

"บุญ" ก็คือความดีที่เราทำ

ทั้งจากการทำทาน รักษาศีล เเละเจริญภาวนา

กลั่นใจเราให้ใส สะอาด บริสุทธิ์

ยิ่งบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภ

ความโกรธ ความหลงมากเท่าไร บุญก็ยิ่งมาก

 

จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098883310953776 Mins