บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๓๒

วันที่ 20 ตค. พ.ศ.2560

 

การนึกถึงบุญบ่อยๆ

จะทำให้ใจเรามีปีติ

มีความสุข

มีความเบิกบาน

 


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076513290405273 Mins