บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๖๕

วันที่ 26 กพ. พ.ศ.2561

เมื่อละโลกเเล้วสิ่งที่เรากระทำไว้

จะเป็นประดุจเงาติดตามตัว

ถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบุญ เป็นความดี

วิบากก็เป็นความสุข

ความบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์

ถ้าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบาปอกุศล

ถ้าจิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใส

ละโลกเเล้วก็จะไปทุกข์ทรมานในอบาย


จากหนังสือ คำไม่เล็กของคุณครูไม่ใหญ่ (มินิ) เล่มที่  ๑

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0038733681042989 Mins