บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง ๑๗๕

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2561

ชีวิตหลังจากตายเเล้ว

ไม่มีการหว่าน ไม่มีการไถ

ไม่มีการทำไร่ทำสวน

ไม่มีการทำมาค้าขาย

เป็นอยู่ได้ด้วยบุญเเละบาป

ที่สั่งสมเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์


 

๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021330869197845 Mins