บวชตลอดชีวิต

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2560

 

บวชตลอดชีวิต
          ระหว่างการบวชชั่วคราวแล้วลาสิกขาออกไป แล้วกลับมาบวชใหม่จนตลอดชีวิตกับการบวชต่อเนื่องรวดเดียวไปจนตลอดชีวิตจะมีอานิสงส์แตกต่างกันอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
           การบวชรวดเดียวตลอดชีวิตย่อมดีกว่าการบวชแล้วสึกออกไปเรียนทางโลก แล้วต่อมาภายหลังกลับมาบวชใหม่ตลอดชีวิตเพราะจะไม่เสียเวลาในการสร้างบารมี อีกทั้งจะทำให้ผังบวชรวดเดียวหนาแน่น ส่วนที่ลาสิกขาออกไปนั้น จะมีโอกาสกลับมาได้ยากกว่า เพราะมีสิ่งยั่วยวนมากมาย ซึ่งจะทำให้ผังเดิมที่ดีอยู่แล้วทลายลง แล้วก็ย้อนกลับไปสู่วงนอก หรือพลัดกันไปเลยชาตินี้เมื่อมาเจอกันแล้ว ก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบารมีให้เต็มที่จนตลอดชีวิต แล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ อย่าได้พลัดกันเลยจ้ะ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0011530001958211 Mins