ประโยค ๑๐

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2560

ประโยค ๑๐
         ผมเป็นพระลูกชายหลวงพ่อครับ ผมมีข้อสงสัยว่า ระหว่าง

๑. การเรียนจบประโยค ๙ อย่างเดียว
๒. การเรียนจบประโยค ๙ แล้วต่อด้วยประโยค ๑๐
๓. การเรียนเฉพาะประโยค ๑๐ อย่างเดียวเท่านั้น

        ทั้งสามแบบนี้ จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไร แต่ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของน้อย ควรเลือกเรียนแบบไหนจึงจะดีที่สุดครับ

 

คุณครูไม่ ใหญ่
             สำหรับชีวิตของนักบวชในเรื่องของการศึกษานั้น

       ๑. การเรียนจบ ป.ธ. ๙ อย่างเดียว ไม่เพียงพอ และยังไม่สมบูรณ์ จะให้สมบูรณ์ได้นั้น ก็ต้องเรียนทั้งปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนา และศึกษาวิชชาธรรมกายด้วย จึงจะดีที่สุด

       ๒. การเรียนจบ ป.ธ. ๙ และประโยค ๑๐ เป็นสิ่งที่ดีมากๆ เมื่อยังแข็งแรงอยู่ก็ควรจะเรียนให้ครบทั้ง ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เทศนาและศึกษาวิชชาธรรมกาย

          ๓. การเรียนประโยค ๑๐ อย่างเดียวเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุแล้ว

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0011560320854187 Mins