รวมทีมรวมใจ

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2560

รวมทีมรวมใจ
          ตัวลูกเองสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาตลอด ทำหน้าที่ผู้นำบุญผู้นำรถอย่างสุดๆแต่ในบางครั้งลูกรู้สึกเหมือนเราต้องทำเองหมดทุกอย่าง จะได้รับความช่วยเหลือจากใครบางครั้งก็ยากเป็นเพราะกรรมใดคะ จะ
ต้องแก้ไขอย่างไรเพื่อให้มีบารมีในด้านมีคนช่วยเหลือเต็มบริบูรณ์กว่านี้ลูกเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร ทำไมชาตินี้จึงได้มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์คะ

 

คุณครูไม่ใหญ่
            ตัวลูกเองเป็นผู้นำบุญ ผู้นำรถที่ทำหน้าที่อย่างสุดๆ แต่ดูเหมือนต้องทำตามลำพัง กว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นก็ยากมากทั้งนี้เพราะกำลังทานบารมีหย่อนไป และขาดสังคหวัตถุ ๔ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องทำให้ครบทั้งทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตาการให้วัตถุทาน ธรรมทาน ให้วิทยาทานแล้วก็ให้คำไพเราะ แล้วก็ต้องดูแลทีมอย่างใกล้ชิดให้สม่ำเสมอ ต้องให้กำลังใจ แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาของทุกๆ คนที่เขาเจอ ต้องใจเย็นๆ พูดให้ธรรมทานบ่อยๆ ถึงจะได้พวกพ้องบริวารที่เขาสมัครใจมาช่วย ลองไปศึกษาดูว่า ผู้นำบุญ ผู้นำรถ ทีมไหนที่เขารักกัน ผูกพันกันเหนียวแน่นเขาทำอย่างไร ก็ให้ทำอย่างนั้น ลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียง ในอดีตชาติมีครอบครัว มีสามีเจ้าชู้ และมีลูกชายหญิงดื้อ ทำให้มีทุกข์มาก เห็นทุกข์โทษของการครองเรือน จึงได้อธิษฐานทุกครั้งตอนทำบุญว่า ชาติต่อไปอย่าได้มีครอบครัวอีกเลย อย่าเอาครัวมาครอบอีกเลย ชาตินี้จึงได้ประพฤติพรหมจรรย์จ้ะ

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 Total Execution Time: 0.0053129156430562 Mins