บุญสารถีและอุปัฏฐาก

วันที่ 23 ตค. พ.ศ.2560

บุญสารถีและอุปัฏฐาก
            ด้วยบุญที่ลูกถวายภัตตาหาร น้ำปานะ แด่พระอาจารย์ที่มาทำหน้าที่ที่ศูนย์กัลยาณมิตรตลอดมา สามีก็คอยอุปัฏฐากและขับรถรับส่งพระอาจารย์มาโดยตลอด ผลบุญนี้จะส่งผลพิเศษอย่างไรคะ

คุณครูไม่ ใหญ่
            ลูกรับบุญถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ส่วนสามีคอยรับส่งและอุปัฏฐากพระอาจารย์ ผลบุญนี้จะมีอานิสงส์รวมๆ เหมือนกันทั้งสามีภรรยา ส่วนที่ต่างกันก็คือ ตัวลูกจะมีอาหารทิพย์มากเป็นพิเศษ เพราะว่าได้ถวายภัตตาหารกับน้ำปานะส่วนสามีเป็นสารถีแก้ว ได้ขับรถรับส่งพระอาจารย์ จะมีเทวรถและสารถีผู้รู้ใจขับให้มากมายเป็นพิเศษประกอบเหตุอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้น หากเกิดใหม่เป็นมนุษย์ ตัวลูกเองจะมีอาหารมากมายแจกจ่ายไม่รู้จักหมดจักสิ้นเลย ส่วนสามีก็จะมียวดยานพาหนะและสารถีที่ดีคอยรับใช้
 

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.0080743670463562 Mins