นั่งสมาธิแล้วรวย

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2560

นั่งสมาธิแล้วรวย

            ทำไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมาก อุปสรรคจะน้อย แต่พอช่วงไหนไม่ได้นั่งสมาธิ อุปสรรคจะมาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีก จะส่งผลให้ธุรกิจเจริญขึ้นได้อย่างไร ลูกจะได้ไปแนะนำหมู่
ญาติให้นั่งสมาธิกันเยอะๆ เพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้ด้วยวิธีการง่ายๆ

คุณครูไม่ ใหญ่
           ช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่าย คือ เปิดโอกาสให้บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่าย จึงมีอุปสรรคน้อยสมาธิทำให้เกิดปัญญา ซึ่งจะทำให้เราสามารถวินิจฉัยหรือคาดการณ์อะไรต่างๆ ได้ถูกต้อง
จะคิด จะพูด จะทำอะไร เมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบาย ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่าย กอปรกับบุญเก่าและบุญใหม่มารวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาสให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาเจอกัน แล้วก็ส่งผล

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๐
๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.018428782622019 Mins