พิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์ พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ณ มหาธรรมกายเจดีย์ เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12  วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2560

พิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์ พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ณ มหาธรรมกายเจดีย์
เนื่องในวันลอยกระทง วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0044167319933573 Mins