ขาไพ่

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2560

ขาไพ่
          ทำไมคุณยาย เพื่อนๆ ของคุณยาย และคุณน้าของผมจึงชอบเล่นไพ่ เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไร และจะต้องทำอย่างไรจึงจะให้เขาเลิกเล่นไพ่ได้ครับ

คุณครูไม่ ใหญ่
           คุณยาย เพื่อนของคุณยาย และคุณน้าชอบเล่นไพ่ แม้จะไม่ได้เล่นขนาดเป็นผีพนันหรือเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวก็ตาม ก็จะทำให้จิตใจตกต่ำ เศร้าหมอง ทำให้ห่างไกลจากบัณฑิตนักปราชญ์ และผังนี้อาจจะทำให้
ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายมุข หรือไปเกิดอยู่ตรงนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่วงจรแห่งอบายมุข ซึ่งจะทำให้ชีวิตตกต่ำ จะแก้ไข ก็ต้องชี้โทษให้ท่านเหล่านั้นเข้าใจ อีกทั้งเวลาทำบุญก็อธิษฐานจิตให้ท่านเลิกเล่น

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 Total Execution Time: 0.014403100808462 Mins