เล่นหุ้นเก็งกำไร

วันที่ 01 ธค. พ.ศ.2560

เล่นหุ้นเก็งกำไร
            การเก็งกำไรในตลาดค้าเงิน, ค้าทอง,น้ำมัน หรือตลาดอื่นๆ ที่เป็น Zero-sum game คือ หากมีคนได้กำไร จะมีคนขาดทุนในจำนวนเงินที่เท่ากัน โดยนำเงินจากผู้ที่คาดเหตุการณ์ผิด ไปจ่ายให้ผู้ที่คาดการณ์ถูก การซื้อขายแบบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่ขณะนี้ลูกเล่นหุ้นอยู่ แต่เป็นหุ้น Positive sum game คือ ถ้าเศรษฐกิจดี หุ้นขึ้น ทุกคนที่ถือหุ้นอยู่จะได้กำไร ลูกสงสัยว่า การเล่นหุ้นเป็นมิจฉาอาชีวะหรือไม่
 

คุณครูไม่ ใหญ่
            การเก็งกำไรในตลาดค้าเงิน, ค้าทอง,น้ำมัน หรืออื่นๆ ที่เป็น Zero-sum gameการซื้อขายแบบนี้ยังไม่จัดว่าเป็นมิจฉาอาชีวะโดยตรง ยกเว้นใช้ขบวนการพิเศษ เพื่อสร้างราคา หรือดันราคาอย่างไม่มีเหตุผล หรือผิด
ปกติการที่ลูกเล่นหุ้นก็ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะ เพราะเป็นมูลค่าตามความเป็นจริงของบริษัทนั้นๆ ยกเว้นไปปั่นหุ้น หรือสร้างราคาเกินความจริง

 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑

๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 Total Execution Time: 0.00098926623662313 Mins