โฆษณาขายเหล้า

วันที่ 09 ธค. พ.ศ.2560

โฆษณาขายเหล้า
          ลูกทำงานในฝ่ายขายโฆษณา บางครั้งต้องขายโฆษณากับบริษัทเหล้าเบียร์ และบุหรี่ ลูกจะมีวิบากกรรมหรือไม่คะลูกจะแก้ไขอย่างไร จึงไม่ต้องมาพัวพันกับสิ่งเหล่านี้ แต่หลังจากได้ศึกษาธรรมะจากจานดาวธรรมแล้ว ลูกก็หลีกเลี่ยงโดยไม่ยอมรับโฆษณาสินค้าเหล่านี้มาประมาณ๒ ปีกว่าแล้วค่ะ

คุณครูไม่ ใหญ่
           ลูกอยู่ฝ่ายขายโฆษณา บางครั้งได้ขายโฆษณากับบริษัทเหล้า เบียร์ บุหรี่ ก็จะมีวิบากกรรม คือ มีเชื้อที่จะทำให้มีสมาชิกครอบครัว หรือหมู่ญาติติดเหล้า เบียร์ บุหรี่จนบางครั้งต้องมาดูแลรับผิดชอบคนเหล่านี้หรือไม่ก็ไม่สบายใจจากบุคคลเหล่านี้ ดังนั้นการที่ลูกเลิกได้ก็เป็นสิ่งดี น่าอนุโมทนาลูกจะต้องไม่ไปรับโฆษณาในแวดวง ดังกล่าวอีก และให้ลืมอดีตที่ผิดพลาดไปให้หมด เมื่อทำบุญทุกบุญให้อธิษฐานจิตว่าอย่าได้ไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อีก และให้พ้นจากวิบากกรรมนี้ จะเกิดไปในภพชาติใดขออย่าให้สมาชิกในครอบครัวติดเหล้า เบียร์ บุหรี่ เป็นต้น


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๑
๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 Total Execution Time: 0.0068517486254374 Mins